ธุรกิจกงสี มีดีแค่ตอนเริ่มต้น จริงหรือ

ธุรกิจที่เริ่มต้นจากระดับครอบครัว พี่น้องมักเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน ที่เรียกว่า “ธุรกิจกงสี” ทำด้วยกัน ใช้จ่ายด้วยกันในครัวเรือน ถือเป็นธุรกิจครอบครัว    ที่เริ่มจากการสร้างธุรกิจของต้นตระกูล แล้วดึงลูกหลานเข้ามาทำงานด้วยกัน โดยมีทรัพย์สินกองกลาง

ธุรกิจกงสี

ข้อดีของ ธุรกิจกงสี

  1. ไม่ต้องเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ เพราะปู่ย่าตายาย สร้างไว้ให้แล้ว
  2. บุคลากรที่ทำงานเป็นญาติพี่น้องกัน
  3. ไม่มีกฎกติกาในการทำงานที่เข้มงวดมาก

ธุรกิจกงสีมีดีแค่ตอนเริ่มต้นจริงหรือ

          บ่อยครั้งที่เราพบว่า ธุรกิจกงสี เมื่อส่งต่อถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน มักมีปัญหาตามมา เหตุผลเพราะ

  1. เริ่มมีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น ลูกเขย ลูกสะใภ้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบุคคลภายนอกตกลงกันยากกว่าพี่น้อง
  2. แนวคิดของผู้บุกเบิก กับคนรุ่นหลังมักแตกต่างกัน รวมทั้งรุ่นต่อๆ มา มีแนวคิดอยากเปลี่ยนชีวิตออกจากความซ้ำซากจำเจ เพราะอยู่กับธุรกิจครอบครัวมานาน ไม่มีความแปลกใหม่ให้ชีวิต
  3. ความคิดแตกยอดของคนแต่ละคน อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และเกิดการแยกตัว เนื่องจากเงินลงทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ แต่การนำไปลงทุน ต่างคนต่างคิด ยิ่งถ้ามีกติกาห้ามแบ่งหุ้นด้วยแล้ว อาจนำไปสู่ภาวะเลวร้ายของตระกูลได้
  4. ยิ่งมากรุ่น อาจมีใครสักคนที่เอาเปรียบคนอื่นในการทำงาน ทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ลงรอย
  5. ธุรกิจที่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการ ทำให้เข้าไม่ได้กับระบบธุรกิจของคู่แข่งไม่ได้

จึงเป็นไปได้ยากที่ธุรกิจกงสีจะดีต่อเนื่องมากกว่า 3 รุ่น