ป้ายกำกับ: ธุรกิจกงสี

ธุรกิจกงสี มีดีแค่ตอนเริ่มต้น จริงหรือ

ธุรกิจที่เริ่มต้นจากระดับครอบครัว พี่น้องมักเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน ที่เรียกว่า “ธุรกิจกงสี” ทำด้วยกัน ใช้จ่ายด้วยกันในครัวเรือน ถือเป็นธุรกิจครอบครัว    ที่เริ่มจากการสร้างธุรกิจของต้นตระกูล แล้วดึงลูกหลานเข้ามาทำงานด้วยกัน โดยมีทรัพย์สินกองกลาง ข้ >>>